הכנס הראשון של המסע החברתי להבראת הרפואה

סדנאות בכנס הראשון של המסע החברתי להבראת הרפואה

סדנאות בכנס הראשון של המסע החברתי להבראת הרפואה

תתקיימנה 4 קבוצות דיון/סדנאות במקביל, בנושאים הבאים: בכל סדנא ישתתפו: נציגי הקהל הרחב, מטופלים ומלווים, צוותי רפואה, הנהלות רפואיות, משרד הבריאות, אקדמיה ותקשורת. סדנא מס' 1 :כיצד למקם את הצמד מטפל – מטופל במרכז? בהנחיית : ד"ר אביבה אלעד, ד"ר ענת זוהר, ד"ר שגית ארבל – אלון. קידום האוטונומיה של הרופאים, שינויים המתבקשים בסביבת העבודה […]

הזמנה לכנס הראשון של המסע החברתי להבראת הרפואה

הזמנה לכנס הראשון של המסע החברתי להבראת הרפואה

ה ז מ נ ה לכנס הראשון של המסע החברתי להבראת הרפואה אולם ספנסר, הקריה הרפואית לבריאות האדם, רמב"ם כ"א בטבת תשע"ח 6.2.2018 משעה 12:00 עד 19:00. התכנית מושב ראשון 12.00 – 14.40 10.12 – 00.12 ברכות: פרופ' רבקה כרמי, נשיאת אוניברסיטת בן גוריון בנגב. ד"ר אלון מרגלית, יו"ר עמותת המסע החברתי להבראת הרפואה. 30.12 – […]