רקע: מדוע הצורך להבריא?

למרות הישגיה המרשימים של הרפואה הישראלית, מערכת הבריאות בישראל נמצאת במשבר קשה ההולך ומעמיק מיום ליום. המשבר דורש התייחסות כאל פיגוע המוני ברמה הלאומית, מכיוון שבעטיו מאבדים יום יום עשרות מאזרחי המדינה את חייהם ואת בריאותם. אין כל גורם, בטחוני או אחר הפוגע באופן כל כך קשה ונרחב באזרחי ישראל ואין שום התייחסות תואמת ונדרשת.

הקשיים העיקריים המזמנים את הפגיעה הקשה בבטחון הפרט:

  • חסר חמור, גובר ומתמשך ברופאים ובאחיות הן בקהילה והן בבתי החולים.
  • מנגד: צרכים גדלים במהירות של אוכלוסיה מזדקנת עם מחלות כרוניות.
  • התוצאה: עומסים קיצוניים של 200-300% בחדרי המיון, מחלקות האשפוז ומרפאות הקהילה.
  • העומס גורם לשחיקה קשה ושניהם יחד מהווים את הסיבה העיקרית לטעויות הגורמות אבדן חיי אדם, החמרת חולי ונכות
  • אי שוויון בזמינות שירותי רפואה בין פריפריה למרכז ובקרב מגזרים שונים, גורם לכך שאוכלוסיות מסוימות נפגעות יותר מאחרות.
  • הבעיה הקשה מכולם: כולם מוטרדים וסופקים כפיים, אבל אין מערכת, גוף או ארגון הלוקחים על עצמם לבצע תיקון יסודי ומתוכנן לטווח ארוך.

בשל כל אלו הושק בתחילת 2017 המסע החברתי להבראת הרפואה, שיעדו המרכזי: להבטיח את בטיחותם של החולים ולהשיב בטחון ואיכות חיים לבני משפחותיהם ולכלל הציבור.

חזון המסע החברתי להבראת הרפואה:
האוכלוסייה הכללית יחד עם צוותי הרפואה וקברניטי מערכת הבריאות, מפעילים יחדיו מיזמים מתמשכים, לקידום בטיחות מטופלים בעת טיפול רפואי ולמניעת שחיקת מטפלים.

אסטרטגיית המסע החברתי:

מטרתה העיקרית – מניעת פגיעה בחולים במהלך הטיפול בהם בכל רמות מערכת הבריאות, תוך דאגה לשלום הצוותים הרפואיים.

עקרונות הפעולה ההכרחית באסטרטגיה זו, כוללים שילוב כוחות מערכתי לקידום דרכי הפעולה הנבחרות. הדגש העיקרי הוא על צמיחה וצרוף מתמיד של שותפים למסע ולמשימה: ציבור גדל והולך של מתנדבים, פעילים חברתיים, מלווי חולים, צוותים רפואיים בקהילה ובבתי החולים, הנהלות רפואיות בקופות ובמשרד הבריאות ארגונים ועמותות בתחומי הבריאות, הרווחה והחברה.

כמו-כן, יקדם המסע החברתי, דרכים לחיזוק רפואת הקהילה, מתוך הבנה שרפואה קהילתית איכותית מחזקת ומשפרת ביצועי הרפואה היועצת והאשפוזית לטווח ארוך ובכך מחזקת את בטחון החולים ובני משפחותיהם בשלושת הרמות (רפואת קהילה, רפואה יועצת ורפואת בית החולים).

מתוכנן מערך מיזמים המופעלים בהתאם לאמצעים ולשותפי התפקיד, לוחות זמנים, שלבי ביצוע ומטרות ביניים הנתונים להערכה ולמדידת התקדמות לאורך זמן, כפי שיתואר להלן.

  

אמצעים עיקריים:

ועדת היגוי המורכבת מנציגי כל הגופים הללו, קובעת אסטרטגיה ותוכנית סדורה הכוללת הצבת מטרות ברות ביצוע, לוחות זמנים ובקרת תהליך ותוצאות להובלת המסע ממטרה למטרה עד להשגת היעדים.

עמותת המסע החברתי להבראת הרפואה, הוקמה כדי לאפשר ניהול שוטף של המיזמים. עמותת המסע החברתי יוצרת שיתופי פעולה עם ארגונים ועמותות לשם איגום משאבים והמרצת התקדמות המסע ככלל וכל מיזם ומיזם בנפרד.

התקשורת גויסה לשם הבלטת הפעילות החברתית במיזמים ולשם גיוס מתמשך וגובר של אנשים וגופים היכולים לתרום למסע החברתי. הספר "חלוק לבן פרום" המופץ בחנויות הספרים, יחד עם דף פייסבוק, אתר המסע ומעורבות בכנסים שונים, משמשים גם הם לגיוס מתמיד של אנשים נוספים כדי להפיץ את המסרים ולקדם הלאה את המסע החברתי.

  

טקטיקות המסע:

עקרונות מובילים: כל מיזם מהווה מהלך טקטי מכיוון שונה, לקידום האסטרטגיה שתביא להפחתת הפגיעה בחולים, תוך אבטחת שלום הצוותים הרפואיים. המיזם יתווה דרך, בה ניתן למדוד הישגים והצלחות (יעדי ביניים) בהפחתת הפגיעה בחולים בטווח הקצר והארוך. כאשר מסתמן שינוי רצוי, יתוגבר המיזם וישוכפל באתרים נוספים בארץ תוך עירוב התקשורת במעקב ובפרסום המיזם לשם המרצת הצטרפות שותפים נוספים למסע, וכדי ליזום פעילויות נוספות הקשורות במיזם.

יש להדגיש שהמסע החברתי אינו מכוון למחאה חברתית או להטלת אשמה בגופי השלטון ובהנהלות רפואיות, אלא לשיתוף ולעשיה חברתית רחבה שאמורה להביא לשינוי האמור.

אלו המיזמים הנוכחיים, חלקם כבר פועלים וחלקם בשלבי הקמה ויציאה לפעולה.

כל מיזם משוכפל לאזורים, בתי חולים וקהילות נוספים בארץ  לאחר הצלחה ראשונית בהפעלתו (בכפוף לתבנית מחקרית של תוצאים)​

בכל המיזמים – מעורבות מתמשכת בתקשורת:

המטרה: להבליט פעילויות המסע החברתי ליצירת תודעה ציבורית רחבה לצורך בשינוי והבראת מערכת הבריאות. לעורר את קובעי המדיניות בנושאי הבריאות לביצוע שינויים הנדרשים לשמירה על בטחון החולים.

אופן הפעולה: טור קבוע ב Ynet, ראיונות בטלביזיה (בתכנית של ירון לונדון, פר' רפי קרסו ואחרים), כתבות בעיתונות בתדירות גבוהה, כנסים שונים.

התוצאה הצפויה: הגברת המודעות בקרב הציבור הרחב וצוותי רפואה לצורך הדחוף בשילוב כוחות כדי להגיע לשינוי "מלמטה".

להבליט מיזמים ופעולות כדי לייצר פעילויות דומות ואחרות נוספות. בעיקר לפרסם תוצאות של פעילות המיזמים לאורך זמן כדי להחליט על כוון ההתקדמות לאורך זמן.

לבד מהמיזמים הללו, עולות הצעות למיזמים נוספים מהפורומים השונים של המצטרפים למסע החברתי לוועדת ההיגוי לשם החלטה, תאום והפעלה.

 

הצטרפו למסע, תרמו מזמנכם לפעילות