מיזמים

המסע החברתי להבראת הרפואה מאחד את הקהל הרחב, רופאים, חולים ומלוויהם, מנהלים רפואיים, אנשי אקדמיה ותקשורת, לכדי כוח שינוי משותף,  באמצעות מיזמים חברתיים. 

מיזם קשר עין

מיזם קשר עין

תגמול אנשי צוות רפואי
המעניקים יחס אנושי למטופליהם.

medical_icons_0019__Patsh_

מיזם תמיכת עמיתים

קו תמיכה לייעוץ לאנשי צוות רפואי
המצויים במצוקה.

medical_icons_0017__Group_

הקמת בית הספר החדשני לרפואת המשפחה

מסגרת חדשנית ללימודי רפואה שתאפשר
עוד מומחים ברפואת המשפחה.

מיזם קורס פעילי בריאות

מיזם קורס פעילי בריאות

הדרכת האוכלוסיה לצריכה
נבונה של שרותי בריאות.

medical_icons_0011__Group_

מיזם מתו"מ -
מלווה תומך ומעורב

גיוס בני משפחה המלווים את יקיריהם בזמן טיפול, לשם תמיכה וסיוע לצוות הרפואי.

מיזם שעות נגישות

מיזם שעות נגישות

יצירת ערוצי תקשורת בין רופאים
וחיבור לרשומה רפואית למען שיפור רצף טיפול.

medical_icons_0009__Group_

מיזם משל"ת – משבר לתיקון

מיפוי ואיסוף מידע לגבי מימדי הפגיעה
בחולים שלא לצורך.

הצטרפו למסע, תרמו מזמנכם לפעילות