ה ז מ נ ה

לכנס הראשון של המסע החברתי להבראת הרפואה

אולם ספנסר, הקריה הרפואית לבריאות האדם, רמב"ם כ"א בטבת תשע"ח

6.2.2018 משעה 12:00 עד 19:00.

התכנית

מושב ראשון 12.00 – 14.40
10.12 – 00.12 ברכות: פרופ' רבקה כרמי, נשיאת אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
ד"ר אלון מרגלית, יו"ר עמותת המסע החברתי להבראת הרפואה.

30.12 – 10.12 גילה היימס, מנהלת הסיעוד, במרכז הרפואי רמב"ם –
המטופל במרכז : מחזון למעשה -פרקטיקות לקידום מעורבות מטופלים במהלך האשפוז.

50.12 – 30.12 ד"ר אביבה אלעד וד"ר אלון מרגלית –
סקירת מיזמי המסע החברתי להבראת הרפואה.

10.13 – 50.12 ד"ר אסנת לבציון-קורח, מנהלת המרכז הרפואי אסף הרופא –
אתגרים מרכזיים של מערכת הבריאות-צרכים, מענה וכל מה שביניהם.

30.13 – 10.13 ד"ר שלמה צביאלי, רופא משפחה ותיק ממקימי ההתמחות ברפואת המשפחה.
רפואה ראשונית – בסיס הפירמידה של שירותי בריאות-דרכים לחזקה בעידן החסר ברופאים.

50.13 – 30.13 ד"ר שגית ארבל-אלון, מנהלת מדור תיכנון במשרד הבריאות –
תיכנון ארוך טווח במערכת הבריאות-מה המענה המתוכנן למול המשברים?

20.14 – 50.13 פאנל מומחים בנושא האתגרים של מערכת הבריאות, בהשתתפות: פרופ' רבקה כרמי, ד"ר ענת זוהר,
סמנכ"לית, ראש מינהל איכות, שירות ובטיחות הטיפול במשרד הבריאות, ד"ר אסנת לבציון,

ד"ר צביאלי, ד"ר שגית ארבל-אלון.
40.14 – 20.14 ד"ר דרור דולפין, פסיכיאטר מבי"ח גהה, העוסק במניעת שחיקה בקרב צוותי רפואה –
משחיקה לחוסן-תיאור מצב והצעות לתיקון.

.צהרים וארוחת הפסקה 14.40 – 15.10

45.17 – 15.15 מושב שני – קבוצות דיון וסדנאות ייזום.
חלוקה לקבוצות הדיון בזמן הפסקת הצהרים. פירוט בהמשך המסמך.
40.18 – 45.17 מושב שלישי – סיכום במליאה.

הצגת הסיכום האופרטיבי של כל קבוצה בקצרה )10 עד 15 דקות(
00.19 – 40.18 סיכום הכנס וקריאה לפעולה.